0936.253.588

(8h-21h từ T2-Chủ Nhật)

2h delivery

Đăng nhập Tài khoản
gio hang 0

BÁN CHẠY NHẤT

Xem thêm

Ngao Giấy Nấu Canh Chua

60,000đ/ 300g  

Ba Ba Gai Hầm Thuốc Bắc

2,697,000đ/ 1 Con 3Kg  

Ngao Giấy Xào Me

60,000đ/ 300g  

Ba Ba Gai Lẩu 1 Con + 2 Set Nước Rau Lẩu

2,997,000đ/ 1 Con 3Kg  

Ba Ba Cháy Tỏi

719,000đ/ 1 Con 1.2kg  

SẢN PHẨM NỔI BẬT Xem thêm

Cá Lăng Sông Đà Đang Bơi

396,000đ/ 4kg/con  

Cua thịt Cà Mau (2 con/kg)

599,000đ/ 2 con 1kg  

Cua gạch Cà Mau

325,000đ/ 1 con 500g  

Cua thịt Cà Mau (>650g/con)

454,000đ/ 1 con >650g  

Cua thịt Cà Mau (3 con/kg)

333,000đ/ 2 con 680g - 700g  

Ốc Hương to (90-110 con/kg)

349,000đ/ 1kg  

Ngao Giấy Hấp Cải (10 - 15 con/kg)

100,000đ/ 500g  

Cá Lăng Nướng Riềng Mẻ

225,000đ/ 500g  

KHUYẾN MẠI Xem thêm

Cá Lăng Sông Đà Đang Bơi

396,000đ/ 4kg/con  

Đầu Đuôi Lòng Cá Lăng Sông Đà

96,000đ/ 1.3kg  

Cua thịt Cà Mau (2 con/kg)

599,000đ/ 2 con 1kg  

Cua gạch Cà Mau

325,000đ/ 1 con 500g  

Cua thịt Cà Mau (>650g/con)

454,000đ/ 1 con >650g  

Ốc Hương to (90-110 con/kg)

349,000đ/ 1kg  

Ngao Giấy Hấp Cải (10 - 15 con/kg)

100,000đ/ 500g  

Ngao Giấy Hấp Gừng Xả

60,000đ/ 300g  

Cá Lăng Nướng Riềng Mẻ

225,000đ/ 500g  

SẢN PHẨM BÁN CHẠY Xem thêm

Cá Lăng Xẻ - Khúc

59,000đ/ 500g  

Đầu Đuôi Lòng Cá Lăng Sông Đà

96,000đ/ 1.3kg  

Cua thịt Cà Mau (2 con/kg)

599,000đ/ 2 con 1kg  

Cua gạch Cà Mau

325,000đ/ 1 con 500g  

Cua thịt Cà Mau (>650g/con)

454,000đ/ 1 con >650g  

Cua thịt Cà Mau (3 con/kg)

333,000đ/ 2 con 680g - 700g  

Ốc Hương to (90-110 con/kg)

349,000đ/ 1kg  

Ngao Giấy Hấp Cải (10 - 15 con/kg)

100,000đ/ 500g  

Ngao Giấy Hấp Gừng Xả

60,000đ/ 300g  

Cá Lăng Nướng Riềng Mẻ

225,000đ/ 500g